Giỏ hàng

Cờ lê khí nén

Cờ lê khí nén hay súng xiết bu lông tay vặn ngang, rất khó để diễn ta đúng từ ngữ mà chúng ta gọi cho chính xác về dòng cơ lê này.Không có sản phẩm